Prime Plaza- Nakuru CBD.

Nakuru

Prime Plaza, Mburu Gichua road, Basement floor office No. 22 Nakuru CBD.

Prime Plaza, Mburu Gichua road, Basement floor office No. 22 Nakuru CBD.